O ma valado, fresco e bello,

tu, moun espri e moun sanq,

venarén mai en journ

à vìve tuchi ici amoun.

Troubarén mai i pra

e la meisoun vieio qu'avìen laiça.

A veire i biei ista tournarén

bou'i nuéch que sénten lou fen.

Nou-piasaré decò l'outourn

e l'uvern, bou i journ de cilenci.

Alouro, seta arambo d'en gran fuéq,

beicarén coumo n'iage, calàr pian la néu.