Coumo es bello aquesto nuéch quiaro e sereno!

I-a maq la néu que gem sout di sole,

lou bial courre e chanto nosto peno,

ent'i rua soulete i masche bàten si tole.

 

Es bello aquesto nuéch de luno pino,

din de i'ubài la néu esméo argent,

l'estella sus la coumbo se quìno,

ren que lou bruìr dal bial se sent

 

'Nt'aquest silenci noste recort se perdaré,

i noste rua durmarén sout de i 'ampoulìe,

degun de nous pus se n'arcourdaré:

uromai lou sabén que sen i derìe.