Gnàou, besàou,

la vaccho, lou vèl,

la fièro dal Mel,
touc, touc,

la fièro dal bouc.

 

Touma Paìo à mourdu Lucìo,

Lucìo de Milan à mourdu lou chan,
lou chan pichoutìn à mourdu Janin,

Janìn dal ra à mourdu Touma;

Touma Paìo à mourdu Lucìo, ... etc.