T'ai rescountra per la viéto

touto souléto,

ères uno jòlio fihéto,

ma preicàves coumo uno fremenéto.

Ma après l'auro

t'a rauba

e t'a pourta

dins lou pra

parfuma

e ioù t'ai djch

"Làisso que te préne

en bras, fihéto

e te pòrte dins ma meiréto.

M'as respoundu

"Véi retournàr sus ma mountanho

dapè de ma fouganho".