occitan

Verbal de deliberacion dal conselh comunal N.6

Objèct: ratifica deliberacion G.C.N. 09 dal 17. 02. 2021 a objèct: “I° variacion de bilanci de prevision 2021/2023 adoptaa en via d’urgença als sens de l’art. 175 còma 4 dal D.Lgs. 267/2000 e S.M.I. e contestual ajornament al DUP 2021/2023’’.

L’an dosmila e vintun al 14 dal mes d’abrièl a las 18 :30 dins la sala dals rechamps, regularment demandaa, s’es rechampat lo Conselh Comunal en sesilha de Promièra session Ordinaria dins las personas :

CASTELLANO MICHELANGELO LUIGI – P 

AGLI’ MARCO – P

PETRERA GIUSEPPE – P

ABBA’ GIORGIO – P

ALESSIO SILVIA ALFREDINA MARIA – P

CHIAMBERLANDO BRUNA – P

JOANNAS ANNA – P

PATRIA BARBARA – P

SEGAFREDO ROBERTO – P

SEGAFREDO MARCO - P 

CORNAGLIA PIERO – P

Partecipa a la sesilha la Doct.ssa Marietta Carcione, Lo president reconoissua legala lo rechamp desclara uberta la sesilha.

LO CONSELH COMUNAL

Agua lectura de la deliberacion de la jontia comunala n. 9 dal 17/02/2021 de variacion de bilanci a l’objèct: “I° variacion de bilanci de prevision 2021/2023 adoptaa en via d’urgença als sens de l’art. 175 còma 4 dal D.Lgs. 267/2000 e S.M.I. e contestual ajornament al DUP 2021/2023’’

Attendut que la sotdita deliberacion es istaa adoptaa als sens dals art. 42 còma 4 e 175 dal  D.Lgs. n. 267/00 e pertant , a pena de decadença, deu èsser ratificaa dal Conselh Comunal dins 60 jorns e dins lo 31 decembre de l’an en cors si a tala data es pas tombat lo terme drantdit ;

retenguts valides los elements per lo recors dal caire de la Jontia Comunala als extremes de lèi citats;

vists los viaeres favorables renduts als sens de l’art. 49 dal D.Lgs. n. 267/00 e precisament:

En òrdre a la regularitat tecnica/comptabla dal responçable dal servici financiari ;

Retengut de ratificar la deliberacion dont desus en la desclarant e en la confirmant coma pròpra a chasque consequent effect de lèi;

Aquist lo viaere favorable de l’organ de revision econòmic financiari, als sens de l’art. 239, còma promièr lètra b) dal D.Lgs.267/2000 ;

Vists :

Lo D.Lgs. 267/2000 ;

Lo D.Lgs. 118/2011 ;

L’estatut comunal ;

Lo regulament dcomptable corrent ;

Abo votacion exprimaa en forma palesa per auçaa de man que repòrta aicèste vot :

Presents n. 10

Astenguts n. 03 (Segafredo Roberto, Segafredo Marco, Piero Cornaglia)

Votants n. 7

Favorables n. 7

Contraris n. ==

DELIBERA

De re demandar lo drantprepaus narratiu a far partia integranta e substanciala dal present dispositiu;

De ratificar a chasque consequencialeffect de lèi la deliberacion de la Jontia Comunala n. 09 dal 17/02/2021 de variacion de bilanci a objèct : “I° variacion de bilanci de prevision 2021/2023 adoptaa en via d’urgença als sens de l’art. 175 còma 4 dal D.Lgs. 267/2000 e S.M.I. e contestual ajornament al DUP 2021/2023’’

Delibera de conselh n.6 dal 14-04-2021 Paj. N.2 Comuna d’Exilhas

Leiut, afortit e sotescrit.

Lo president Castellano Michelangelo Luigi

Lo secretari comunal Doct.ssa Marietta Carcione

CERTIFICAT DE PUBLICACION E COMUNICACION

Copia de la presenta deliberacion ven publicaa a l’Albe Pretòri de la Comuna per 15 jorns arrès abo decorrença dal 23-04-2021 (art.124 D.lgs. 267/2000).

Los,______________________ Lo secretari comunal Doct.ssa Marietta Carcione

Copia confòrma a l’original per utilizacion administrativa

Los,______________________ Lo secretari comunal Doct.ssa Marietta Carcione

DECLARACION DE EXECUTIBILITAT

Devengua executabla en data_____________

Per l’eschaença dal terme de 10 jorns da la publicacion

Lo secretari comunal Doct.ssa Marietta Carcione

La presenta deliberacion es estaa afichaa a l’Albe Pretòri per 15 jorns dal 23-04-2021  al 08-05-2021 Reg.Pub. N. 79

Los________________  Lo secretari comunal Doct.ssa Marietta Carcione