occitan

Comuna de Bardonèscha

Ciutat metropolitana de Turin

VERBAL DE DELIBERACION DE LA JONTIA COMUNALA N. 56

Objèct:

P.SR. 2014-2020. OPERACION 8.3.1. “PREVENCION DALS DALMATGES A LAS FORESTAS DALS FUECS, CALAMITATS NATURALAS E EVENIMENTS CATASTROFICS.” – APPROVACION DOCUMENTACION INTEGRATIVA DE PROJECT DONT A LA FASA 2 DE LA CRIA.

L’an dosmilavint e un al 5 dal mes de mai dins la sala de las sesilhas, regularment convocaa, a las 18 oras, s’es rechampaa la Jontia Comunala.

Son presents :

AVATO Francesco Cònsol present

ROSSETTI Chiara Cònsol ajonth present

FRANZINI Giuliano assessor present

GHO Mario assessor absent

MARCHELLO Piera assessor present

Total presents : 4 / total absents : 1

Partecipa a la sesilha lo Secretari  Doct.ssa DI MAURO  Marcella

Lo president, reconoissua legala la sesilha, declara uberta la sesilha.

La jontia comunala

Premes e sovenit que:

-abo acte n. 32 dal 25.02.2020 aicèsta Jontia Comunala a, entre l’autre deliberat:

“1. De presentar demanda d’adesion al modèl d’ajuts prevists de la cria regional dont a la mesura 8, operacion 8.3.1 “PREVENCION DALS DALMATGES A LAS FORESTAS DALS FUECS, CALAMITATS NATURALAS E EVENIMENTS CATASTROFICS” dal P.S.R. 2014/2020, mai en nom e per conth de l’Administracion de la Comuna de Ols per çò que regarda als terrens de la comuna, autorizent lo Cònsol a procedar en merite, per la realizacion dals intervents propausats per lo consòrci forestal auta val Sèusa…

“2. De approvar la documentacion prevista al paragrafe 10.3.2 fasa 2 – admission a financiament, de la Cria de la Region Piemont “PSR 2014/2020 – operacion 8.3.1 “PREVENCION DALS DALMATGES A LAS FORESTAS DALS FUECS, CALAMITATS NATURALAS E EVENIMENTS CATASTROFICS,” en merite als intervents nomats “Prevencion de la risca d’esvasèl dins lo lau dal Riu Perilhos dins la Comuna de Bardonèscha e Ols”,

En data 05.11.2020 es istaa charjaa sus lo portal dedicat la documentacion prevista d’aicèsta cria de la Region Piemont per la Fasa 2;

donaa acte que abo nòta pervegua al protocòl de l’Ente en data 22.04.2021 n.6976 la Region piemont a demandat clarificacions e integracions a la documentacion presentaa en data 05.11.2020;

vists los elaborats integratius predespausats dal Consòrci Forestal Auta Val Sèusa e pervenguts en data 030705072021 prot.n.7652:

-responça a demanda integracion;

-ficha d’estabilitat (liam A);

Retengut de sonhar a la presa d’acte de la documentacion al fins de la successiva transmission a la Region Piemont;

Reconoissua la competença de la Jontia Comunala als sens dal combinat despausat de l’art.42 e 48 dal D.Lgs nr. 267/2000;

aquists los viaires exprimats als sens de l’art. 49 dal T.U.E.L. nr. 267 dal 18/08/2000 dal caire dal Responçable de l’Aira Tecnica en merite a la regularitat tecnica e dal caire dal Responsable dal Servici Razoneria en merite a la regularitat comptabla ;

vist l’art48 dal T.U.E.L. nr. 267 dal 18/08/2000 ;

tuts los vots favorables exprimats per auçaa de man,

DELIBERA

De redemandar las premessas qualas partia integranta e substanciala dal present dispositiu.

D’approvar aicèsta documentacion integrativa demandaa da la Region Piemont dins lo contèste de la Fasa 2 Cria “PSR 2014/2020 – operacion 8.3.1 “PREVENCION DALS DALMATGES A LAS FORESTAS DALS FUECS, CALAMITATS NATURALAS E EVENIMENTS CATASTROFICS,” en merite als intervents nomats “Prevencion de la risca d’esvasèl dins lo lau dal Riu Perilhos dins la Comuna de Bardonèscha e Ols”, predispausaa dal Consòrci Forestal Auta Val Sèusa e pervengua en data 03.05.2021 prot. N. 7652:

Responça a demanda integracion;

Ficha d’estabilitat (liam A);

De demandar als bureaus competents la successiva transmission de la documentacion a la Region Piemont dins als termes indicats da la nòta pervengua en data 22.04.2021 prot. N. 6976.

De desclarar la presenta deliberacion tot de suèita executabla als sens de l’art. 134 còma 4 dal T.U.E.L. nr. 267/2000 abo una segonda e distinta votacion rendua en forma palesa que done exit favorable per tuts.

Leiut, afortit e sotescrit 

Lo cònsol Francesco AVATO

Lo secretari comunal Doct.ssa Marcella DI MAURO