Miracu dë grasia A granda dëštésa a curùu Dë vióre e viurete ën sciùu Müri pëcin fan r'ugliet Cünai da büfi lëgéri Variëgàe unde dë séa

Vëjìn, arbu brüniti s'aisu auti sciür fund nëvà dë r'Arp, bajiae dë rösa arbëgiàa.

Mištéri, dëlong antig e nòv R štégnursé lènt dë štére, d'alégrë rëjvégl špëransuse ar sùu, gùce dë brina, fan 'n r'erba, dësigni lüjénti dë téndri drapi prësiüsi

Šténta, ën még a štë šciairùu, Arcunuscenta e cànt a Ti, Signùu: a ta Bëlésa špëgliàa ën la creasiun

ër më sig dait, ën dì, d'aguaitàa.