Ën la Pruvensa cun e séi muntagne,
ëndend ën gir da ën pais a r'autr
cun e méi man cum sul strùment
aìs e arpar i muràgni.
R tëren arubarée e r'apuntèl
E r'acianèl ën tëren da curtivaa. Sta bèla arte che li m'han passà La è quéla dë maéstr da tèra. Sun artigian dë fasce e dë muragni.
Er sun stàit, përché oramai tut é finì.

Ën cumpagnia dë gai e sigare, cun r mùu a agiùtarmé
e ai més ùrdine ën la muntagna.
E ën aut e ai aspuncià ër gèrb. Sènsa i mei muràgni a séc
Ër gni uria fasce da curtivaa.
O cuntadin, a près ogni giurnàa Arturnài ae vostre cae.
Ai murauu cae e capèle,
mi n'avia in autr dë mëstée.

Vèn cusì, panatée, damësé a man
Nui due e am i mestée ciu béli. Ti, ti travagliu ër pan
Mi i bausi sërnia e murava.
'R te furn è néir, 'r te pan é gianch.
Ma e micche dë baus sun ciu pësènte.
R suu brúja, e man sun stanche.
Ër cièlu blu l'è ën furn sènsa fund.

Së ar di d'ëncoi e bunde caru, loc l' ëmporta, mi n'hai pa d'urdini.
Li han asciuga e bassúre
E machine van en la cianúra, endund r li à a vigna e e ciante da fruit.
Tutti i casùn de morghe sun carài.
E urìve rèstu sciu i urivéi.
Mi sun véglë e hai ina punta d'èrnia.
E vagh ën gir për li paìsi a dëmandàa.
L'è trop tardi për in'autra vita.