A l'âne dë meità seccho lou panâs.

Chaco tupin â trobbo soun coubersêl.

Lou boumpât curo la bourso.

Qui minjo soun pan blanc da jouve â lou minjo papì da vēlh.

La farino dei diàu î vai toutto en brēn.

Al a pi dë blaggo quë dë tabac.

Lou sërén dë la nöit/duro fin quë dinâ ē cöit.

Lou Boundìou â paio tart/ma â paio larc.

Aprê la mourt e lou mariagge/lou diàu fai soun tapagge.

Prëna-ou gardo/dë la néo dezembrino, dë la vaccho davalino/e dë la fenno faioulino.