L'aoutro neuit a ma meizoun.
Ai eicrît quëtto chansoun.

Pr' ërmarsiâ toutto la gënt
qu'à voulgù èse presënt

a la fèto d' la VALADDO
e sënso tanto rigouladdo

mi lî elencou clar e nét
sënso èse peui përfét.

Ma ooub moun deuit da mountanhino
quë viou d'pan e d'aigo fino

mi ërmarsìou de tout moun queur
qui ërprëzënto lou Seigneur.

Peui lî sèndi 'd lâ valadda
qu' sënso tantâ rigouladda

an voulgù èse presënt
e saluttou ën quê moumënt

tuti quëlli qu'ai për drant
tant lî jouve coum lî grant

aougurant a tuti ëncaro
bouno fèto; e s'la pacharo.

Mi saluttou e ooub razoun
toutto l'ourganizasioun

qu'en qu'tî jouërn an travalhà
e eison l'ê verità.

A mountâ qu'to notro fèto.
E mi brammou a aouto tèto:

Vivi notre bèe journâl
qu' al à pâ nhun aoutri eigaal.