Avien sentù preicar de la Meso parà: "Que la sarè aco i quì?". Alouro i nous an quentà a questo estourieto. Al santuari de Cristelmahn na diamenyo na inaire avìo luo siou fillet a la Meso, l'ero Meso grando e iero parà, i ero dicho da tres preire, lou pichot al ha dich a la maire: "Perqué i ha tres preire?". Quiei i ha respoundù: "Gacho e isto quiet". Quiel a gachà; ma al ero nin counvint dal perqueé da quei tres preire. Iaute vinque i n'ero mac un. A la fin lo e la Meso, la maire i ha dich: "Alouro as gachà?". "Bo, bo ai gachà. Ma gacho, gacho a quel dal mes i l'ha facho al i ha begù lou vin.