Pronoms e adjectius indefinits


Dins lo tèxt

tot, un baron, degun, na part

  • invariables
autre estís de, un- pauc qui que sie
çò d'autre gaire pauc de qui se sie
baron, un- gaire de pro ren, pas ren
baron de, un- menc pro de tot
ben de menc de pus tròp
brisa, (u)na- mesme [meme], çò de- pus de tròp de
brisa de, (u)na- partia, una- qualquaren un
chasque partia de, una- qualqu'un
degun pas d'arre qué que sie
estís, un- pas (u)na brisa qué se sie

  • variables
masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl.
autre autra autri autras
l'autre, l'autra; un autre, d'autri, d'autras...
chascun chascuna
chasqued'un chasqued'una
cèrt cèrta cèrti cèrtas
cèrt'uns cèrt'unas
degun deguna
divèrsi divèrsas
mesme [meme] mesma mesmes mesmas
-lo mesme, la mesma; lhi mesmes, las mesmas
qualque qualqua qualqui qualquas
qualqued'un qualqu'una qualqu'uns qualqu'unas
qual que sie quala que sie quals que sion qualas que sion
qual se sie quala se sie quals se sion qualas se sion
tal tala tals talas
tant tanta tanti tantas
tot tota tuchi totas
un una
-l'un, l'una-