Produchs publicizats: perfums, café, liquors, patas per mainats e per fremas, dentifrici, veituras, bescotins, pasta, consèrvas escota


Lengatge de la publicitat: es un produch natural; un gost ver e sensible; lhi radicals libres; te sentes libra e protejua; te dona un tòn agressiu; nosautri respectem la natura; es la mai amaa perqué es vera coma tu; te dona la charja per tot lo jorn; perfectament soluble encresiblament dòuç; mai ecològica bo menc de consum escota