occitan

Comuna de Ols

(VIELA METROPOLITANA DE TURIN)

Rapòrt de deiliberacion dal conselh comunal

N. 5

Objècte: Adoccions dal "Plan Accions Positivas" – per los ans 2020 - 2022.

L’an dosmilavint al jorn trenta dal més de janvièr a las oras 12:00 dins lo sèti de las reunions, regularmant convocaa, la s’ es rechampaa lo Conselh Comunal.

Ilhs son Presents los Senhors:

Conhom e nom

Charja

Presents

Absents

Terzolo Andrea

Cònsol

X

Guiguet Maicol

Cònsol ajonth

X

Allemand Alain

assessor

X

Danne Ivana

assessor

X

Tiberti Irene

assessor

X

Total

5

0

Abo l’intervencion dal Secretari Comunal dr. JOANNAS Diego. Lo Cònsol dr. TERZOLO Andrea, reconòissut legal lo nombre dals intervenguts, deiclara uberta la sesilha per lo tractament de l’objècte sobre indicat.

LO CONSELH COMUNAL

Vist l’art. 48 del D.Lgs 11.4.2006 n. 198 loquin prevèi que las administracions de l’ Estat, bèle a ordinament autonome, las provinças, las comunas……..(omissis), prodesapauson “plans de accions positivas” que las puèchon segurar, dins sos domèni rispectiu, la resolucion dals obstacles que, de fait, ilhs empachon la plena realisacion de paratge de trabalh e dins lo trabalh entre òmes e fèmnas;

Vists los articles 1, c.1 lettera c) e 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vist l’anexe “plan de las acions positivas” – ans 2020/2022, que repropausa la situacion numerica dal personal dependent en servici a temps indeterminat e un prospectiu de confrontacion abo un total de n. 25 dipendents, dont 11 òmes e 14 fèmnas: en consequença la se pren consiença qu’ en lhi estent pas una diferença entre genres pas mens a dos tèrç, la venta pas se servir de las desposicions de l’art. 42 paragrafe 2 lètra d del D.Lgs. 11 abrièl 2006 n. 198 (reiquilibre de la presença femninencha dins la dotacion organica de l’organisme);

Donat acte que l’aprovacion dal “plan de le acions positivas” resulta adempiment necessari per polguer procedar a plaçament dal personal;

Donat acte de ça que la lh’sobre la sarè donaa informacion a las OO.SS., a las RSU e al CUG;

Donat acte que la s’es arribat a pro venire vavorables prescrits de l’art. 49 - 1° paragrafe - del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, coma reportar en bas a la presenta deiliberacion;

Abo vots a l’unanimitat renduts en forma manifesta:

DEILIBERA

1. de redemandar la premessa narrativa quala part integranta e substanciala dal present dispositiu;

2. de aprovar l’annexe “plan de las acions positivas” – ans 2020/2022 - dont a l’art. 48 del D.Lgs 11.4.2006 n. 198, que repropausa la situacion numerica dal personal dipendent en servici a temps indeterminat e un prospectiu de confrontacion abo un total de n. 25 dipendents, dont 11 òmes e 14 fèmnas;

3. de prèner acte que la lh’a gis de condicion per l’aplicacion de las disposicions de l’art. 42 - paragrafe 2 lètra d - del D.Lgs. 11 abrièl 2006 n. 198 (reiquilibre de la presença femninencha dins la dotacion organica de l’organisme) e que lo susdit plan es valable per trés ans a mòure de l’an 2020;

4. de comunicar la presenta deiliberacion als Chapgropes consilhèrs, als sens de l’art. 125 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

=^=^=^=^=^=^=^

Veaires renduts als sens e per los efects de l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

AIRA ADMINISTRATIVA

veaires en per ça que la tanh la regolaritat tecnica

(verifica de la conformitat a la normativa tecnica que règla la matièra):

FAVORABLE

Ols, 27.1.2020

La Responsabla dell’Aira Administrativa

Grasso Paola

Sinhatura présa digitalament sus la propausa

Anexe a la deiliberacion

G.C. n. 5 dal 30 JANVIER 2020

De ça que sobre la s’es redigit lo present verbal que venarè sossinhat digitalament en un temps sucessiu da ‘l Cònsol e da ‘l Secretari, ensemp als Responsables de l’Aira qu’ilhs an sossinhat sos avis sus la propausa originaira, per sas conferma. La venarè donca publiat al’Tablèl d’Afichatge Legal telematic e sus lo site comunal per chasque efect de lèi.

Lo Cònsol Lo Secretari comunal

dr. TERZOLO Andrea dr. JOANNAS Diego

sinhat digitalament sinhat digitalament