La lüna ësciera i me ësMia mé dapé,

me ësmia che i tuci lu «Bec d'Urél».

La vouta dlu ciél i baruna tutës

suës cantilenës 'nviscàs.

Cuma l'ës bel lu creà...

i muntagnës maciàs d'anvéra aspéiten,

cun mi, 'na vestimenta nova tuta fiuragià,..

 

Fantino «Grjét»

Fraz. Brignola - Val Gés