...mi am butavou doui pel berou una davanti e una darè, una bianca e una neira e i corn d en moutoun sla testa...qui avio na sapo, qui avio l ápio, fazioun i mestè e qui avio ën chanèt venio coun lou chanèt estachà per lou courdìn...piàven di veste d le nostre none que rablavoun darè e jacàs gros...i barbis de melia, de calis di brounze d la poulenta.

[P.E.]