Se véstìan coun la roba ëd cà, camises da noet, vestaglie, chapei, shalet, tuta la roba che trouvavën e co ben zgencà, vitta da co bel, ma zgencà perquè la fazèise grinhar la gent...

Ën t al mouarë ën vel, ën fasoulet, que counouseisën vitta ma sënò n i eran da quei que prenian na nata e pe se përouliavën ën po lou mouarë e dopou anavien per i ëstàbi.

[G.F.]