...queicun as vestia da masquere queicun i andavoun mac parei. I era l espous e l espouza, i era i sounadour... subit apres la gouera anlura an tacà a fe i quer, tut ben vestì, i coustum... i era la banda muzical... [G.S.]

 

... un fazio ou fra coun la boursa e la gent i dava couaicos.

[G.C.]