Tresòr de lenga:100 paraulas    Tresòr de lenga - corpus testuale

Puescie di noscc piz!

I sont

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1984
Fonte: PNP, p.22-23
Autore:
-del testo Oc: Lucia Vinai
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
L'oria iai già froida; le zime bionche dle muntagne i porlù 'd ggré; le feuie gione 'n tèra i fan tapiz, 'ntla via uià in poim 'd pniz. I furnei dle cà pi veie i tubu, le cioche i sunu ogni tont; tut u fè capì cu suma gi&agra...

I candrot

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1978
Fonte: PNP, p.9
Autore:
-del testo Oc: Annunziata Revelli, Fabrizio Vinai, Giacomo Som‡, Laura Caramello
Luogo:
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Pian pianot i sun slungà i candrot. Da la cianò, chi pi lung, chi pi curt i pnduzu giù, 'n fend i fuib. Uscmia d'es a Buzea 'ntla crota; ma ilaval i candrot i sun facc 'd rocia. Ui ruva Aldo, e cantunié e cun ina pèrtia u peza tucc i candré. Se scun...

Grazie (cun in lumin)

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1997
Fonte: PNP, p.27-28
Autore:
-del testo Oc: Lucia Vinai
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Ina lé iera dauscin a l'uscc, fora, duì 'Izì, due banchine, ina ciabrora e 'n po' dsccosct ina sapa lusctra, in 'mnau: ui mancova 'ncò e pi, ui mancova u tirau. E u 'nscia alura l'om tut 'mbardà: cioze scpsse, ciuvzé ben 'mbrucà, fosce, ghete a...

Funtone IV

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1978
Fonte: PNP, p.6
Autore:
-del testo Oc: Nunzia Revelli
Luogo:
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Oh, Funtone che bel pais! Cond t' aruv a e punt di Mundin 't veg già u ciuche achel cu ten posc 'n tute le cà. Cheicune i stan drice pr miracu 'nzima a cle roce. D'istà ui ven i vilegiont piiché i san che izì u si stà ben e uia l'èga buna e l'...

Funtone III

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1978
Fonte: PNP, p.6
Autore:
-del testo Oc: Laura Caramello
Luogo:
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
T'as tonte cà spantié n'ti prà i smiu tonte fe 'n pastura 'n zima a le muntagne. Ma u ia ben pi poca gent gent chi fé tonci sacrifizi pr mantnite su. Funtone, 't ses e pais pi bel de mund!  

Funtone II

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1978
Fonte: PNP, p.5
Autore:
-del testo Oc: Fabrizio Vinai
Luogo:
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Le cà steimé 'n ti pra i vegu la gent dsprà che i van a travaiò e ian tont da fò. L'aprim l'oi aruvà 'n ritord e tucc ian da ciavò, da piantò le trifure e i fasciò.  

Funtone I

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1978
Fonte: PNP, p.5
Autore:
-del testo Oc: Giacomo Som‡
Luogo:
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Funtone da le zità discost e da le pione. Paia 'd vilegiatura, ric d'oria pura. La vusc 'd Cursaia it ten cumpagnia 'd ment che 't vas pr la via. D'utun u i cora le castagne 'n mez a le nostre muntagne. D'invern tonta nevu u i cora e nusecc u la gavuma cun la pora. D'aprim u i nas...

E ghiaz e la via

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1978
Fonte: PNP, p.6
Autore:
-del testo Oc: Alunni Classe IV, Scuola elementare di Fontane
Luogo:
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
La via ioi gerò e ti 't pos gnent caminò d' but in pé e 't sghii 'd but l'otr e 't fil. 't piont ina bela curatera sa cla grosa sghirera. Achei chi 't vegu tumbò subìt is butu a grignò e dop it ciamu "'t sestu facc mò?" Ti murtificà p...

E ben d'achei dla muntagna

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: preghiera
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1997
Fonte: PNP, p.12
Autore:
-del testo Oc: Anonimo (popolare)
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Nusniù, Ti che 't ses e padrun dle muntagne e di rian, dla nevu e dl' oria, Ti che et cumond u temp bel e gram, lascse 'ncò caminò si Te senté, lascse 'ncò beicò le bele cose che t'as creà. Lascse 'ncò beicò le muntagne che i tuciu ...

E bambin d'ina vota

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1986
Fonte: PNP, p.26-27
Autore:
-del testo Oc: Lucia Vinai
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
D'anotnu prest a drumì t tlu fov 'npo' gnent di e, sutrò sut le cuberte cun i uriie ben duberte, t scpetov fin ch' t pughis e Bambin da e Paradis. Ma 'n pnsend sempr a l'ndman i subran i carovu ai sutan, 't sugnov cose 'ncanté cose mai pi dop sugné; t dsciov a ...

Coursaja

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1964
Fonte: PNP, p.3
Autore:
-del testo Oc: Cesare Vinaj
Luogo:
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Coursaja, que 't pij via dai doui rian qui ruvou ae Pount Murau da dle mountagne ch'ae Moungioia fan scagn e da cumpagne lesta t'scor, da la mountagna ae pian   'n toua val que 't fas bela e bela i fan doue spounde adorne o drice peid muragne, vestie 'd verd da piante da castagne e da ...

Carvò d'utunn

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1985
Fonte: PNP, p.22
Autore:
-del testo Oc: Lucia Vinai
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Ut scmia d'es già a Carvò s t but a beicò le pionte culurè chi maciu i prà dl' Ubé. E pioiu, cun la vesctia 'd marnchin ultiga cun l'oria froida dla matin ma poc a la vota lai dscpatanià e le foie gione ivan a cuatò e prà. E fro...

Cartulina d'auguri

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1997
Fonte: PNP, p.29
Autore:
-del testo Oc: Lucia Vinai
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
'N tin piz d'in cartuncin us veg in vei lantrnin cun 'ndinz aviscch in lum cu sufia fora luscc e fum. 'N po' dsccosct, 'ntla 'rlusciù sla paia, uià nasciù Nuscgnù; pi sù 'nzima, s'ina sctoira in Onggr cu scmia lacc d'oria u s'ntend a dscfuiò in aim...

Bune Fescte, Alegria!

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1997
Fonte: PNP, p.29-30
Autore:
-del testo Oc: Lucia Vinai
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
La vigilia d'in Natol prdù a che vei us era decidù 'd butose 'ncò 'n camin pr anò a basciò e Bambin. Froida, ggrò iera la soira; u si 'vghia monch ina sctoira e 'n mez a cla scnivurò us'ncaminova a nuò. Cun le zoche frè 'd tora ...

A la cola di Moura da Fountane

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1978
Fonte: PNP, p.4
Autore:
-del testo Oc: Cesare Vinaj
Luogo:
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
Aruvand sout ed la Cola di Moura un ou trova ina ben granda surìa que scasi semp de bel sourei i pia fin vers saira, a parti da ben bounoura   e que anticament ia semp 'nvouia dla gent a coustrui 'n ti prà soubran di group d' stale ed cà que po, man man, forse a ra...

A e Bambin

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: preghiera
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1997
Fonte: PNP, p.13
Autore:
-del testo Oc: Anonimo (popolare)
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
O Bambin, Ti che t'as zernì pr vnì a sct' mund in pais 'ptit peid u nosctr, Ti che t'as vuigu tonta ben a la gent povra e a la buna peid nuscecc, dliberse da tucc i mò e da tucc i pericul dla montagna. Dase la forza 'd pugai viv 'n posc, fè 'n modu e manera cus ca...

'Rzignun

Tipologia file: testo Oc
Tipologia testo: poesia
Grafia testo Oc: personale
Data Pubblicazione: 1994
Fonte: PNP, p.31-32
Autore:
-del testo Oc: Lucia Vinai
-di provenienza dell'autore del testo oc: Frabosa Soprana (Fontane)
Valle: Zona del Quiè
La cuscina da cu ciabot tngua mei cu 's pughia iera curò da chi duì veiot chi fovu fescta a l'ann cu vnia. I slu gudìu a cu sctanziot cun le murogne 'n po' tubè, rscceirì da in lantrnot cu scpantiova umbre izì e ilè. Subr e furnel ma 'n po' s...
previous