'N beichend 'ntorn a ti

't pos propi cunsctatò

che ina cà cond i sctà srò

e gnent 'dmà pr pochi dì,

i cambìa d'in bel poc

cun i artie 'dnoncc a l'uscc,

l'eiba nova crsciuva a ciuscc

e ina labia carò a toc.

Ui nescc pì e fì de fum

da e fumel se cubert;

l'uscc us'ai mai pì dubert

e us ia scmurtà pr semp u lum.

Dré a la cà a cu rusé

da dumescti 'ngù siivagg

u scburisc 'ncò sempr a magg

ma sccosci sctencc da i ruazé.

E le pasure scparufìe

is rapazu 'ntla grundona;

is fan u nì cun fèn e lona

'nzima a le rmme ben scmascie.

E chi, pr cos l'ai lì 'd pasagg

u pensa: "Che bela futugrafia

e che quadr ui 'rnsccrìa

da l'nsem de paisagg!"

'T pos monc dunoi tuort:

i fè 'ncò bela viscta acla povra cà

e .... cun tut cus ia già pasà!

Ma .... lì dinz iua in feu scmuort.