'Ntla butea

da che moisdaboscch,

'nta chi temp

già 'n po' dsccosct,

us piazova

ina seiia 'mbuiò

'nd us cavzova

la 'lscia scbrumò.

A cuatò la seiia

in firé grusé

cun la zenn siazò

de panuté;

sut la seiia

ina grosa bazina

magora 'rzuva

da ina banchina.

'Nte furnel, pien d'ega

u ciuvdrot

cun sut cavzà

trunch e barot;

prunt e feu

la 'lscia 'nnandiò

ina veia cazarola

is butova a travaiò.

Pioina d'ega

che sccosci i versova,

dau ciuvdrot

is nu pasova

a la seiia,

senza mai chitò,

fin a la veiia,

da u dop discnò.

E peu giù

a fo sciavaz

'ntla bazina

du 'lsciaz

pr turnò au ciuvdrot

pioina a la ronda

a fò sempr

la sctesa londa.

Tut izò

au dop discnò:

ma e pi bel

da cla giurnò

pr scte frume

l'era la veiia

pr sctò a gardò

la seiia.

'Ncumarunend

i fovu u sccapin

i cusciu brè e cuitin

le pi bule

i fovu i pizet

pr e fardel

'd mattte

e fanzet.

'Ntla seirona

u iera dicò posct

pr in "Rechie"

e in "Patr nosct"

pr fo sufragg

a chi s' n era anà

prima o tosct

'dnta cla ca.

U scgrafatiova

acu ciatin

'nte mugg

di rizulin

che è moisdaboscch

l'avia busccà

'ntle froide soire

di dì pasà.

E feu, dle vote

u sufiova

e da e boscch 'nrascì

u dliberova

le varoscchie

chi muriu 'ntl oria

pr la veuia

d'ano a zeicò ina sctoira.

I oi dle viariz

is 'rlegriu

cond, a meza seirona

i vghiu

che la caftiera

d scmolt bleu

da e furnel

Dop 'n pò

e café u buia

e u se prufum

us cunfundia

cun achel

du 'lsciaz e dla roscia

chi 'nscia da e boscch

e da la broscia.

E cond e café

l'era 'nte bicel

cun u dè

i tuciovu u ciel

peichè l'era

gnent peid oira

cus nu pia

magora duì pr soira.
Ma iai

'nco gnent fnia

scta fazenda

dla 'lscia?

E ben scì

ia chità 'd curò

e a drumì

lai ura d'anò.

E 'ntont ilamunt

i "Sezi" chi snu van

pr ruvò

da scta nocc a adman

i diu che

ben poch ui mancré

a fo bat

dui bot a u ciuché.