Cond l'umbra de casot imeicova mesdì

uiera ina cuberta da fen pr mantì

sctoisa 'n tera, 'nta cu toch 'd prà

che propi u di prima l'era sctà sià.

E 'n mez a cla toira, a che firé

ina superò 'd macarun o 'd fidé,

mscchià a le trifure cundì cun i bulai

o a bur fricc cun le ziule e l'ai.

'Ntorn, chi stà e chi snuià,

achei che 'n matinò iaviu travaià

a siò o a sclaigò i 'ndagn

e 'ntu sudur i s'eru facc e bagn.

Cheicun is sgnovu e peu, ma senza esagerò,

i ciapovu su la prima furtlinò

e, datu che, pr chi l'ha fam tut lai bun,

'ntla supera i cunsumovu i macarun.

E u dré cu rsctova u fova 'ncò guè a tucc

ma le gure i rsctovu tute au sciucc

e a la fin, pr gnent fo tuort a chi scia,

u fnia d'es mangià da e pi ptit dla famia!

E dop u discnò, dizuma bundus,

tucc a boiv l'ega frscca dla duscc;

e senza bicel e senza ina tasa

ma 'nte cup dle man o 'ntina sgravaza.

E peu: chi ciapova 'mzeria, chi anova pr grii,

chi avia da fo a parose i azii;

e chi anova 'n zeica d'in bachet bun

'd busccò cun e cutel pr fonu in basctun.

Ma a dsccaziò la cumpagnia da che poscct

ui pnsova in tran cu ruvova da dsccosct

e alura...via...tucc a sudò 'nte prà

prima cu bagnois e fen u tmpurà!