Cond la luna 'd morz iai bele pioina

tucc i san che Pascca iai a le puorte

e l'aprim, che, a fatiga, apres is moina

u 'rburiscc le cose chi scmiovu muorte.

I scburisciu le fiù 'd morz e le viurtte

'ntle scciuendre dl' utunn e au sclung dle vie;

't pos già cuì da fo ina mnesctra d' eibtte

o pugnte i dè pr ina friciò d'artìe.

'Nti vei chiapé uià nasciù e pan crucèt;

lascerde, frumìe, limaze is sun dsciè

e i aragn 'ntra mez a dui trunchet

is dan gran da fo a tescc le taragné.

Ilamunt ina paria 'd neubie bionche

scbuzignè da l'ariaz de Vnerdì Sont

is nu van carié 'd piova opura sctonche

is feimu a cuatò u surei dn tont 'n tont.

I uscei, da cond ui ven dì fin a la soira,

i scvurazu 'ntorn a i oibu 'nzicutì

e 'n cantend a tuta gardamoira

i zeicu la rama giuscta pr fose u nì.

In pulin, propi u dré dla cuvò

l'ha decidù d schintò l'ov au Sabadì

pr pugai pruntose ben a piucinò

i Auguri a l' ndman apoina scquì.

E la Dumogna 'd Pascca, la matin bunura

i bot dla buvdtta it entru 'n scà

e 'n sntend sunò a cle cioche 't capisc alura

che dicò pr tì Nuscgnù l'ai rscuscità!