Tzes nasciuva er, fiù de pra

cariò 'd rusò, frscca e 'd culur;

'nco tzes già 'ntrò 'nt scta ca

pioina 'd gent e 'd bun imur.

A la mama tucc 'nsem i fan fescta

cun 'rgai, auguri e in bun discnò;

giuvu, vei e pticc 'n tescta

'ncò ian tucc in gran da fò.

Ma ti, povra fiù, dame dament

a scta mama furtunò fè capì

e ben chii vo scta sua gent

'ncò e 'nti dì chi han da vnì.

Ti fiù cht voin da u giardin,

'd bionc e 'd viuret ben 'mbardò

'tzes capitò propi dauscin

a ina mama chi sn'ai anò.

E ilaval 'ndu ia gnun burdei

'ndla gent i buscia uraziun

'ndi contu 'dma eghe e uscei

fè e piascì 'd prsctome atnziun:

fei savai che, 'nte pasò du temp

iai 'nte cor di sé tucc i dì,

la sua vuscc chi sentu 'ncò semp

ii cumov ina vota 'd pì.

E ti, regina dle fiù e di prufum,

che a la mama 'd tucc 'l fas cumpagnia

'ntla ghescia 'n mez a tonci lum

cond ui ruva magg e abrì u snu vè via,

ti prega, scun 'tzas pr a cla more

chi viv 'ntla ca cu uma dicc

piichè iab tonte ure bele e poche amore

'n mez ai se vei e cun i se pticc.

E pr la mama chi ha lascià scta vita

prega u ciel sren d scte soire

cu la faz 'rpusò sccun is mrita

'ntu se giardin smnà d sctoire.