Dop tuta acla nevu cu ia carà

l'unvern stà vota us n'ai anà.

I surì i sun tren, verd e pien 'd fiù

i ubè 'nvece i sun 'ncò goi.

Le ciresce e le brigne i sun vstie peid spuse;

i oibu ian 'ncò gnent bugià,

ma i fovu 'nt sti dì i sun sburì.

Dop i merlu u ia ruvà le rundurine

che i svurazu tut u dì

pr zeicose la tera pr fose u nì.

L'oria ià cambià 'npoc

u fè pignen' tonta froid

e la gent i sta vurnté au surei

a scutò la roia.

Tucc achei chi an di prà au surì

i van a rasctlò e a cuii le rame

che la nevu ia scrancià.