La maire e la fillho, lâ beuvën lou vin boun,
E la paouro noro, e la paouro noro,
La maire e la fillho, lâ beuvën lou vin boun
E la paouro noro î chuccho l'eitoupoun.
E la liroun lireto
E la paouro noro î chuccho l'eitoupoun.

La maire e la fillho laz an d'bellî faoudiël,
E la paouro noro, e la paouro noro,
La maire e la fillho laz an d'bellî faoudiël,
E la paouro noro î porto lou mantiël.
E la liroun lireto
E la paouro noro î porto lou mantiël.

La maire e la fillho laz an dë bellî leit,
E la paouro noro, e la paouro noro,
La maire e la fillho laz an dé bellî leit,
E la paouro noro î vai durmî â teit.
E la liroun lireto
E la paouro noro î vai durmî â teit.